توضیحات:

ندارد

مشخصات ملک:

 • نوع آگهی :فروش
 • شهر :کاشان
 • نوع ملک :مشارکت
 • گروه :آموزشی و فرهنگی
 • قیمت :1,000,000,000 تومان
 • متراژ :0
 • کد ملک :
 • آدرس :الهیه
 • بودجه در اختیار : 100000
 • تعیین تعداد شریک : 2
 • تعیین محدوده موردنظر جهت مشارکت : شسیشس
 • بودجه، امتیازات و امکانات در اختیار : 111212121
 • انتظارات و ویژگی شریک های مورد نظر : شسیش
 • اطلاعات کلی پروژه : 121212
 • نیازهای پروژه : شسی

موارد مشابه

فروش

 • نوع آگهی :فروش
 • شهر :کاشان
 • نوع ملک :مشارکت
 • گروه :آموزشی و فرهنگی
 • قیمت :1000000000
 • متراژ :0
 • آدرس :الهیه...
جزئیات بیشتر
رهن

 • نوع آگهی :رهن
 • شهر :کاشان
 • نوع ملک :مشارکت
 • گروه :استارتاپ
 • قیمت :1500000000
 • متراژ :0
 • آدرس :کاشان خ امیرکبیر...
جزئیات بیشتر