توضیحات:

دفتر چاپخانه

مشخصات ملک:

 • نوع آگهی :رهن
 • شهر :کاشان
 • نوع ملک :مشارکت
 • گروه :استارتاپ
 • قیمت :1,500,000,000 تومان
 • متراژ :0
 • کد ملک :
 • آدرس :کاشان خ امیرکبیر
 • بودجه در اختیار : 5000000
 • تعیین تعداد شریک : 1
 • تعیین محدوده موردنظر جهت مشارکت : محدوده فین بزرگ مصلی
 • بودجه، امتیازات و امکانات در اختیار : بودجه زیادی ندارم
 • انتظارات و ویژگی شریک های مورد نظر : خوش برخورد و اجتماعی باشد
 • اطلاعات کلی پروژه : پروژه کوچک
 • نیازهای پروژه : پول زیاد

موارد مشابه

فروش

 • نوع آگهی :فروش
 • شهر :کاشان
 • نوع ملک :مشارکت
 • گروه :آموزشی و فرهنگی
 • قیمت :1000000000
 • متراژ :0
 • آدرس :الهیه...
جزئیات بیشتر
رهن

 • نوع آگهی :رهن
 • شهر :کاشان
 • نوع ملک :مشارکت
 • گروه :استارتاپ
 • قیمت :1500000000
 • متراژ :0
 • آدرس :کاشان خ امیرکبیر...
جزئیات بیشتر